ประวัติความเป็นมา

        บริษัท แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด ด้วยความร่วมมือและประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการประกอบธุรกิจทางการเกษตร ของพสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตปุ๋ยทางธรรมชาติที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศ 

        เราได้เล็งเห็นถึงความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการลดการใช้สารเคมีและต้นทุนในการทำการเกษตรในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของพืชผลเอาไว้ จึงมีนโยบายในการคิดค้นและวิจัย สูตรปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีแร่ธาตุอาหารเข้มข้น ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีราคาถูกลง สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรเจ้าของพื้นที่เพาะปลูกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โดยอาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัยและกระบวนการที่ได้มาตราฐานในการผลิต ทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงานปราศจาก มลภาวะ ที่อาจทำอันตรายต่อผู้คนและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ ในละแวกเดียวกัน 

        ทางเราได้พยายามดำเนินการค้นคว้าวิจัย และทดสอบ เพื่อพัฒนา คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องและได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาเป็น มาตรฐานในการกำหนดการดำเนินงานของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของเกษตรกรไทย และสามารถมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตโดยใกล้ชิด เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่แข่งขันได้และเป็นธรรมกับลูกค้าเกษตรกร นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชนิดได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องตามพรบ.ฯ และนับเป็นสินค้าที่มีการรับรองมากมาย นับตั้งแต่ OTOP, กรมพัฒนาที่ดิน, จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามฯ มีคุณภาพอย่างแท้จริง

 


สอบถามข้อมูล
  • บริษัทแทนคุณแผ่นดินสยาม
FOLLOW
givesiam.net

Copyright © 2011 givesiam.com - All Rights Reserved

Power by Goodidea